Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Faillissementsrecht; zie ook R07/033. Ontvankelijkheid van door schuldeiser pro sé en namens schuldeiserscommissie aan rechter-commissaris gedaan verzoek ex art. 69 F. tot het geven van bevelen aan curator (81 RO).

Gepubliceerde uitspraken in deze zaak:

Uitspraak30 november 2007

Eerste Kamer

Rek.nr. R07/091HR

MK/IS

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

[Verzoeker],

wonende te [woonplaats], Italië,

VERZOEKER tot cassatie,

advocaat: P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

t e g e n

1. mr. A.A.M. Deterink, curator in het faillissement van LG PHILIPS DISPLAYS HOLDING B.V.,

kantoorhoudende te Eindhoven,

VERWEERDER in cassatie,

advocaat: mr. G. Snijders,

2. JPMORGAN CHASE BANK N.A. HONG KONG BRANCH,

kantoorhoudende te Hong Kong, Volksrepubliek China,

3. MARATHON SPECIAL OPPORTUNITY MASTER FUND LTD.,

kantoorhoudende te New York, Verenigde Staten van Amerika,

BELANGHEBBENDEN in cassatie,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [verzoeker], de curator, JPMorgan en Marathon Fund.

1. Het geding in feitelijke instanties

Bij verzoekschrift van 22 februari 2007, aangevuld bij verzoekschrift van 7 maart 2007, heeft [verzoeker], als vertegenwoordiger van de schuldeiserscommissie in het faillissement van LG Philips Displays Holding B.V. (hierna: LPD Holding) en als schuldeiser van LPD Holding, zich op de voet van art. 69 Fw. gewend tot de rechter-commissaris in dat faillissement en verzocht, kort gezegd en voorzover in cassatie van belang, de curator een aantal bevelen te geven.

De curator, JPMorgan en Marathon Fund hebben een verweerschrift ingediend.

Na behandeling van het verzoek ter zitting van 13 maart 2007 heeft de rechter-commissaris bij beschikking van 23 maart 2007 het verzoek, ingediend door [verzoeker] namens de schuldeiserscommissie, niet-ontvankelijk verklaard en het verzoek, ingediend door [verzoeker] als schuldeiser, afgewezen.

Tegen deze beschikking heeft [verzoeker] beroep ingesteld bij de rechtbank's-Hertogenbosch.

De curator, JPMorgen en Marathon Fund hebben het verzoek bestreden.

De rechtbank heeft bij beschikking van 19 april 2007 [verzoeker] niet-ontvankelijk verklaard voor zover deze het beroep heeft ingesteld namens de schuldeiserscommissie en het, voor zover deze het heeft ingesteld pro se, ongegrond verklaard.

De beschikking van de rechtbank is aan deze beschikking gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de beschikking van de rechtbank heeft [verzoeker] beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De curator heeft verzocht het beroep te verwerpen. JPMorgan en Marathon Fund hebben geen verweerschrift ingediend.

De conclusie van de Advocaat-Generaal J. Wuisman strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, E.J. Numann, J.C. van Oven en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 30 november 2007.


Juridisch advies nodig?

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag


naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature