Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:PHR:2007:BB9091
LJN BB9091, Parket bij de Hoge Raad, R07/033HR

Inhoudsindicatie:

Faillissementsrecht; zie ook R07/091. Ontvankelijkheid van door schuldeiser pro sé en namens schuldeiserscommissie aan rechter-commissaris gedaan verzoek ex art. 69 F. tot het geven van bevelen aan curator (81 RO).

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug